• info@taksomeren.nl

 • Bel ons: 0493 - 473717

 • Openingstijden: ma t/m vr: 08.00-17.00 uur

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De vennootschap onder firma Tinnemans Administratie Kantoor Someren V.O.F. (hierna te noemen: “TAK Someren”), gevestigd te (5711 EN) Someren aan de Postelstraat 22, vertegenwoordigd door Henry Tinnemans en Claire Witlox. 

Artikel 2. Persoonsgegevens

TAK Someren verwerkt persoonsgegevens van klanten, omdat de klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de klant deze gegevens aan ons verstrekt. De klant is diegene met wie TAK Somereneen overeenkomst is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant en diens familie worden verwerkt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, voorletters, geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en emailadres;
 • (Zakelijk) IBAN banknummer
 • KVK-nummer
 • BTW nummer
 • BSN nummer
 • Burgerlijke staat
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant. 
 • Identiteitsbewijs
 • DigiD code
 • Inlogcode voor ondernemers

 

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens

TAK Someren verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan wij zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in onze overeenkomst. 

 

Artikel 4. Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

TAK Someren verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de manier zoals die met de klant is afgesproken in de overeenkomst. TAK Someren mag deze persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Daarnaast heeft TAK Someren ook een wettelijke verplichting om enkele persoonsgegevens te verwerken. Zo is voor het verzorgen van belastingaangiften, loon-, omzet -, inkomsten-, en vennootschapsbelasting vanuit de wet verplicht het BSN nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast een verplichting vanuit de loonbelasting. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht TAK Someren om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. 

Tot slot zijn er nog enkele persoonsgegevens die op basis van toestemming worden verkregen. Voor het verwerken van jouw DigiD code vragen wij jou vooraf om toestemming. Deze DigiD code zorgt ervoor dat TAK Someren rechtstreeks aangiftes in kan dienen. Wij verzenden met enige regelmaat een nieuwsbrief naar onze klanten. Hiervoor vragen wij jou vooraf om toestemming. 

Er is op onze website een mogelijkheid om met ons in contact te komen. Dit kan voor het verkrijgen van informatie over onze dienstverlening. Op de website geef jij akkoord voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

Artikel 5. Bewaartermijn

TAK Someren zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor het bewaren van de persoonsgegevens hanteert TAK Someren een bewaartermijn van zeven jaar. TAK Someren is op basis van de wet verplicht de fiscale administratie zeven jaar te bewaren. De overige persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld een emailadres) worden twee jaar na beëindiging van de overeenkomst verwijderd. 

Zodra je de toestemming voor het verwerken van de DigiD code intrekt worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn, verwijderd.  

De persoonsgegevens die wij via de website hebben verkregen worden, tenzij er een overeenkomst tot stand komt, na twee maanden verwijderd. 

Artikel 6. Delen met derden

TAK Someren kan jouw gegevens aan derden verstrekken. TAK Someren zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van deze derde partij is de Belastingdienst. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 7. Beveiliging

TAK Somerenneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. TAK Someren beperkt de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.

Tot slot houdt TAK Someren verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten wij onze medewerkers ook tot geheimhouding. 

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij TAK Someren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook  een afspraak bijTAK Somerente maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Artikel 9. Cookies

TAK Someren gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om onze website te verbeteren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Artikel 10. Nieuwsbrief 

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Artikel 11. Wijzigingen

TAK Someren kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Aldus opgemaakt en getekend te Someren, juli 2018

TAK Someren
Vertegenwoordigd door Henry Tinnemans

TAK Someren

Adres:

Postelstraat 22,
5711 EN Someren

Postadres:

Postbus 61,
5710 AB Someren

Telefoon:

0493 - 473717

Fax:

0493 - 473718

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Like ons op Facebook

Laatste nieuws

06 december 2021 / Claire Witlox
25 september 2020 / Henry Tinnemans
25 september 2020 / Henry Tinnemans
25 september 2020 / Henry Tinnemans

Nieuwsbrief

Elk kwartaal een nieuwsbrief met de laatste actualiteiten op financieel en fiscaal gebied ontvangen? Meld je aan!

Icon Nijssen Media